Diaľničná patrola

patrolaDiaľničná patrola
Porucha vozidla na diaľnici je postrachom každého vodiča. Obyčajný defekt a následná výmena kolesa môžu byť vážnym ohrozením, ktoré často krát môže dopadnúť tragicky. Práve nová služba Národnej diaľničnej spoločnosti by mala túto situáciu riešiť.Pomôže vám v núdzi a je k dispozícii 24 hodín denne 365 dní v roku.
Diaľničná patrola bola oficiálne uvedená do prevádzky 2. apríla 2015 a je dostupná pre všetkých vodičov na Slovensku. Štrnásť nových vozidiel, ktoré majú špeciálne značenie a technické vybavenie, operuje na všetkých ťahoch diaľnic a rýchlostných ciest. Hlavnou úlohou patroly je pomôcť vodičom v núdzových situáciách, ktoré sú primárne technického charakteru. Zložky Integrovaného záchranného systému teda nenahrádza. Služba je pre vodičov dostupná bezplatne (je zahrnutá v cene diaľničnej známky) na telefónnom čísle:

0800 100 007

Vodičovi s nepojazdným či inak poškodeným vozidlom vie pracovník patroly zabezpečiť:
• výmenu kolesa po defekte a nahodenie rezervy,
• doplnenie pohonných látok na dojazd po najbližšiu čerpaciu stanicu,
• odtiahnutie vozidla na najbližšiu odstavnú plochu,
• označenie stojaceho vozidla zákrytom a dopravným značením.
• vedia vodičom poskytnúť aj informácie o odťahových službách či najbližších servisoch a opravovniach,
• v prípade núdze vedia zabezpečiť skontaktovanie Diaľničnej polície a Integrovaného záchranného systému.

Vozidlá Diaľničnej patroly sú okrem špeciálnych prístrojov a náradia vybavené aj kartami pomoci v 13 cudzích jazykoch, ktoré značne uľahčujú pomoc zahraničným motoristom.