Hlásenie poistnej udalosti

Čo robiť v prípade dopravnej nehody?

Stali ste sa účastníkom dopravnej nehody a neviete ako máte postupovať? V nasledujúcom článku sa dozviete, čo v takom prípade robiť.

Prvým krokom je skontrolovať, či sú všetci pasažieri a účastníci nehody v poriadku. Ak sú všetci pri vedomí a zdraví, je potrebné auto zabezpečiť proti pohybu, pretože nikto Vám nezaručí, že sa nepohne aj po náraze. Povinnou výbavou je reflexná vesta, ktorú je nutne si obliecť, nielen šofér, ale všetci pasažier. Bez zbytočného odkladu postaviť v dostatočnej vzdialenosti výstražný trojuholník.

V prípade, že účastníci nehody sú vážne zranení, je potrebné zavolať rýchlu zdravotnú pomoc 155, ak neovládate prvú pomoc, tak dispečer vás bude hovoriť, čo presne treba robiť.

Ďalšie dôležité číslo je na políciu 158. My klientom radíme volať políciu vždy. V praxi je zaužívané volať políciu v prípade, ak sa účastníci nehody nevedia dohodnúť alebo hmotná škoda prevyšuje 3990 €.

Ak políciu k dopravnej nehode predsa len nezavoláte, je potrebné mať vyplnený záznam o dopravnej nehode, ktorý je nutné mať vždy vo vozidle. Na Slovensku, podľa nových platných právnych úprav je povinnosťou každého toto tlačivo vyplniť a podpísať. Uvádzate tam aj údaje o vinníkovi nehody, teda jeho meno, priezvisko, adresu, ŠPZ, typ vozidla a údaje z poisťovne, takže je nutné od vinníka vypýtať občiansky preukaz a bielu alebo zelenú kartu. V prípade, že ste vinníkom nehody Vy, je nutné tieto informácie poskytnúť poškodenému.

Následne je potrebné poistnú udalosť nahlásiť do poisťovne, pre prípad zodpovednosti za škodu z prevádzky motorového vozidla. Pokiaľ poistná udalosť vznikla na Slovensku, máte 15 dní na jej nahlásenie do poisťovne, s ktorou máte uzatvorenú zmluvu PZP. V prípade, že sa poistná udalosť stala v zahraničí, tu je stanovená lehota nahlásenia poistnej udalosti do 30 dní.

K nahláseniu poistnej udalosti je potrebné vyplniť tlačivo príslušnej poisťovne, ktoré nájdete tu.

 

Dôležité kontakty:

  • 112 – Linka tiesňového volania
  • 150 – Požiarnici
  • 155 – Prvá pomoc / Záchranná služba /
  • 158 – Polícia tiesňové volanie
  • 154 – Cestná záchranná služba
  • 18 128, 18 154 – Havarijná a núdzová služba pre motoristov
  • 18 124 – Motoristické informácie NON-STOP

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.:

Hlásenie poistnej udalosti: 0850 122 222

Infolinka: 0800 122 222

Asistenčné služby: 02/529 33 112

Kooperativa poisťovňa, a.s.:

Infolinka: 0800 120 000

Hlásenie poistnej udalosti: 0850 111 577

Komunálna poisťovňa, a.s.:

Hlásenie poistnej udalosti: 0850 111 566

Generali Slovensko poisťovňa, a.s.:

Hlásenie poistnej udalosti: 0850 111 117

QBE Slovensko:

Klientský sevis: 055/68 26 222

Asistenčné služby: 02/529 33 112

AXA Pojišťovna, a.s.:

Infolinka: 0850 11 11 22, +421 2 2929 2929

UNION poisťovňa, a.s.:

Infolinka: 0850 111 211

Groupama poisťovňa, a.s.:

Call centrum: +421 2 208 54 208

Wüstenrot poisťovňa, a.s.:

Hlásenie poistných udalostí: 02/5788 9902

ČSOB Poisťovňa, a.s.:

Infolinka: 0850 111 303

UNIQA poisťovňa, a.s.:

Call centrum: 0850 111 400